Хэрэгжүүлсэн ажлууд

Дохиолол, хяналтын камер

Огноо Объект, ажлын нэр Захиалагч
2005 Оюу Толгой дахь Majordrilling LLC -ийн VSAT холбоо интернет сүлжээ, суурин утас,  дотоод сүлжээг бүрэн шийдсэн. Majordrilling Канадын компани
2006 Говь ХК ний иж бүрэн WAN, LAN сүлжээ,камержуулалтын систем зохион байгуулсан Говь ХК
2007 Оюу Толгой дахь Ivanhoe mines VSAT интернэт холболт, IPhone, суурилуулалт үйлчилгээг хариуцдаг. Ivanhoe Mines
2008 Ivanhoe Mines компаний VSAT сүлжээ, интернэт сүлжээг суурилуулж ажиллагаанд оруулав. ivanhoe Mines Оюу Толгой , Ханбогд сум
2008 Иж бүрэн камержуулалт, дотуур холбоо, интернэт сүлжээ , санхүүгийн програм хангамж угсралт суурилуулалт ашиглалт Номгон Гол ХХК
2009 Спорт аялал жуулчлалын яамны камержуулалт, Дотоод холбоо, дохиололын систем, цаг бүртгэлийн системийг гүйцэтгэсэн. Спорт аялал жуулчлалын яам
2009 Dior-ийн 4 давхар обектийн холбоо дохиолол, сүлжээний иж бүрэн ажил. DIOR LLC
2011 MISTER PIZZA түргэн хоолны сүлжээ 7 салбарын газрын хяналтын камерын систем Ноён3ууч ХХК
2012 Иргэний нисэхийн бодит ажиглалтын 2 аймгийн нутагт байрлах радио локаторын системийн иж бүрэн холболтыг хийж гүйцэтгэсэн. Иргэний нисэхийн Ерөнхий Газар
2012 Хүмүүнлэгийн Ухааны Их сургуулийн Шинэ , Хуучин байрны Камержуулалт , WLAN, LAN WAN сүлжээний иж бүрэн суурилуулалт, сувагчлал, Радио узелийн систем, Зарлан мэдээлэх системийн ажлууд хийсэн Хүмүүнлэгийн Их Сургууль
2013 Эрдэнэт хотын авто замын хяналтын камерын суурилуулалт холболтонд туслан гүйцэтгэгчээр ажилласан Мэйжикнэт ХХК
2014 Asian foundation сервер зохион байгуулалт дотоод сүлжээ. Азийн сан
2014 Хүмүүнлэгийн Ухааны Их сургуулийн Шинэ , Хуучин байрны Камержуулалт , WLAN, LAN WAN сүлжээний иж бүрэн суурилуулалт, сувагчлал, Радио узелийн систем, Зарлан мэдээлэх системийн ажлууд хийсэн Хүмүүнлэгийн Их Сургууль
2015 “TOYOTA MONGOLIA” интернэт дотоод сүлжээний ажлыг гүйцэтгэсэн. TOYOTA MONGOLIA
2015 Шилэн кабелийн суурилуулалт VPN  сүлжээний ажил Монгол Банк
2015-04-15 Нүүдэлчин группын хэмжээнд Device LOCK, Domian систем Office 365 нэвтрүүлэв Нүүдэлчин групп
2016-04-10 Сүлжээнд холбоотой компьютер, серверүүдийн аюулгүй ажиллагаа , вирусны програм хангамжын нийлүүлэлт , зөвлөгөө Хөдөлмөрийн яам
2016-09-25 Иргэний насэхийн ерөнхий газар сүлжээний тоног төхөөрөмж, тог баригч нийлүүлж суурилуулах ажил ИНЕГ
2016-10-18 Эрдэнэт ГОК-ийн хиймэл нуурын эргэн тойрноор хамгаалалтын өндөр чадлын камер суурилуулж , гадаад дотоод сүлжээг шинээр зохион байгуулгуулах иж бүрэн ажил ГОК Эрдэнэт хот
2017-03-25 Сүлжээний тоног төхөөрөмж,ТелеХяналтын камер, Алслагдсан цэгүүд холбох утасгүй өндөр хурдны холболтын иж бүрэн ажил УБ Шуурхай Удирдлага Зохицуулалтын Төв
2017-05-20 Компьютер Центрд шинээр сүлжээ, камерын систем,дохиололын тоног төхөөрөмж, лицензтэй програм хангамж, гар утасны дагалдах хэрэгсэлүүдийн дэлгүүр нээгдлээ, ООЛЛИНК